Độ kiềm, pH và mật độ tảo có liên quan mật thiết với nhau. Kiềm có tính chất là chất đệm pH và cung cấp CO2 cho sự quang tổng hợp của rong, tảo và các thực vật trong nước. Trong quá trình quang hợp tảo có khả năng lấy CO2 của bicarbonate (HCO3) và giải phóng CO32- làm cho pH nước tăng đột ngột nếu mật độ tảo cao.

Khi trời mưa, nước mưa thường có tính axit do có nhiều CO2 trong không khí hòa tan làm giảm pH của nước ao nuôi. Nhưng khi nước có độ kiềm cao thì pH của nước ít bị thay đổi, vì vậy trước khi mưa thường tạt vôi.

Nước giếng khoan, nước của các vùng có núi đá vôi thường có độ kiềm và pH cao, do vôi CaCO3 hoặc vôi dolomite hòa tan vào nước.

xu-ly-bien-dong-nuoc

Độ kiềm nước càng thấp thì biến động độ pH càng lớn. Cần phải duy trì được độ kiêm cao (100-120) để ổn định được pH vì nếu độ kiềm xuống thấp sẽ làm pH biến động lớn trong ngày làm gia tăng stress cho tôm, làm giảm tăng trưởng và gây chết tôm.

Tùy vào từng loại tôm mà chúng thích nghi với độ kiềm khác nhau, cụ thể như:

Độ kiềm đối với nước nuôi tôm sú:

  • Tôm mới thả: 80 -100ppm
  • Từ 45 ngày trở lên: 100 -130ppm.
  • Từ 90 ngày trở lên: 130 -160 ppm.

vi-sao-nuoi-tom-su-dat-hieu-qua-thap20171111470579

Độ kiềm đối với nước nuôi tôm thẻ chân trắng:

  • Tôm mới thả: 100 -120ppm
  • Từ 45 ngày trở lên: 120 -150ppm.
  • Từ 90 ngày trở lên: 150 -200 ppm.

tumblr_inline_nqwltpQhAl1txo3bl_1280

 Biết cách điều chỉnh khi độ kiềm cũng như độ pH tăng cao hay giảm thấp là điều quan trọng việc quản lý ao nuôi tôm. Kiểm soát độ kiềm và pH cũng như có các biện pháp hạn chế sự ảnh hưởng của nó đến sức khỏe của tôm nuôi là yếu tố quan trọng quyết định đến năng suất tôm nuôi.

Kha Linh