Máy đo PH có vai trò và ý nghĩa quan trọng với cuộc sống

Máy đo PH là 1 trong các thông số rất quan trọng giúp cho con người có thể giải quyết vấn đề về thiết bị độ pH, mang tới vai trò và ý nghĩa to lớn đối với cuộc sống của con người.

Trong cuộc sống của chúng ta thì máy đo PH được sử dụng thiết yếu đối với độ pH. Thông qua đó thì người ta điều chỉnh được độ PH thích hợp. Thiết bị đo PH được dùng trong phòng thí nghiệm, trắc môi trường cũng như trong ngành công nghiệp như là thực phẩm, đồ uống …

Máy đo PH mang ý nghĩa gì với cuộc sống của con người

Để có thể trả lời câu hỏi trước hết, bạn nên hiểu được độ pH có nghĩa là gì, ứng dụng máy đo độ PH ở trong cuộc sống của chúng ta.

Độ pH chính là giá trị về nồng độ ion H+ ở trong môi trường nước, dải đo pH với giá trị 0  – 14 độ. Nếu như pH > môi trường kiềm, pH < 7 môi trường axit, còn nếu như pH  = 7 thì môi trường đo được là môi trường trung tính. Còn nước sinh hoạt mà chúng ta dùng hàng ngày là PH = 7.

Ở trên thị trường gồm có nhiều máy đo PH hiện đại và nhỏ gọn, hiệu quả, cho kết quả chính xác. Chúng hiệu chuẩn làm bằng tay qua  1 hoặc 2 điểm được điều chỉnh nút ở phía trước của thân máy. Với cách đo này sẽ giúp bạn biết được nồng độ đo pH rất chính xác. Chúng cần quan sát về màu sắc để có thể dự đoán được độ PH mà nhúng đầu dò hay gọi điện cực pH cần nồng độ PH kết quả hiển thị ngay ở trên màn hình LCD.

Ứng dụng độ pH với cuộc sống của con người

Trong môi trường khác, loại sinh vật thích nghi trong điều kiện nồng độ pH khác nhau như là cá sống ở trong môi trường. Bên cạnh vùng pH chúng sẽ chết hoặc cây trồng sống ở trong môi trường có pH từ 5 – 7. Do đó, việc dùng máy đo PH để có thể điều chỉnh được nồng độ pH là cần thiết. Ngoài pH mới có thể ảnh hưởng đến vật nuôi và cây trồng mà sâu bệnh là mối lo với mọi người. Vì thế đi kèm việc dùng máy đo độ pH nên dùng máy phun thuốc trừ sâu để có thể diệt trừ được sâu bệnh.

  • Với ngành công nghiệp chế biến: Chúng ta dùng máy đo pH cầm tay do sự thuận lợi và nhanh chóng. Dễ dàng mang di chuyển bất cứ nơi nào.
  • Với ngành quan trắc môi trường: Chúng ta thường dùng bút đo pH. Do nó nổi lên mặt nước nếu như bạn mà lỡ tay làm rơi xuống khu vực đo.
  • Với các phòng thí nghiệm: Chúng ta dùng máy đo pH để bàn do có nhiều chứng năng, thiết kế gọn nhẹ nhưng lại không di chuyển, không mang vác, chỉ để 1 chỗ.

Nguồn: Tổng hợp